top of page
  • Flickr Kenia AR
  • Instagram Kenia AR
  • LinkedIn Kenia AR

צילום> פרויקט ארכיאולוגיה קדושה

ארכיאולוגיה של קודש הוא פרויקט צילומי המבקש ללכוד, בחומריות הארכיאולוגית, משהו מחוסר המהותיות של קודש התרבויות שקדם לנו בזמן. החיפוש אחר רעיון הקדוש באמצעות הצילום החל בשנת 2004 במהלך משלחת לניו-ריינג ', אירלנד. קונסטרוקציה מגליתית, Newgrange נחשב לקבר מעבר שנבנה לפני ההתיישבות הקלטית באותו האי. עם השנים התרחב האוסף בתצלומי אתרים באמריקה הלטינית, אירופה והמזרח התיכון. בשנת 2012, בהשראת שיחה ברחובות קהיר, סט הצילומים הללו קיבל את התואר ארכיאולוגיה של הקדושה. החיפוש הפילוסופי אחר רעיון הקדוש הוא פרויקט צילומי שיימשך עד סוף ימי.

bottom of page